Coupon giảm giá: Chỉ 299.000đ cho 3 khóa học: SEO, tự làm Web & marketing online tại Athena
Thể loại: deal khuyến mãi, mua hàng theo nhóm, mua chung, hotdeal
Nguồn cung cấp: Nhóm mua

299.000đ Mua ngay

Thông tin chung:
Tìm hiểu về các kỹ thuật marketing online giúp đưa sản phẩm đến với người dùng thông qua internet và các kỹ năng bán hàng online với trọn gói khóa học bán hàng & marketing online tại trung tâm tin học Athena. Chỉ 299.000đ cho trị giá 2.100.000đ.

Xem chi tiết & Điều kiện mua hàng

** Ghi chú: Hệ thống Hội Coupon tự động phân loại thông tin và đăng tải nên giá, điều kiện có thể thay đổi tuỳ theo nhà cung cấp, vui lòng nhấn vào nút Xem chi tiết sản phẩm để xem lại một lần nữa về điều kiện mua hàng, giá chính thức trước khi quyết định mua để tránh các tình huống mua nhầm giá hoặc các trường hợp khác.

Comments

comments